Antwerpsch Chronykje – 1522

Zomaar een jaar… ?

Een bladzijde uit dit wonderlijke boekje waarin een verslag van  

1. de bevrijding door een menigte ‘woedende vrouwen’ van prior Hendrik van Zutphen op 29 september 1522;
2. de vernederende manier waarop stadssecretaris Cornelis Grapheus (alias Corneel De Schrijver) zijn Lutherse opvattingen publiekelijk moest afzweren; 
3. de ontruiming van het Augustijner klooster en
4. hoe twee mannen aan de schandpaal werden genageld wegens Lutherije (hadden ze misschien onderdak hadden verschaft aan de ontsnapte prior?).

In een andere kroniek wordt de voornaam van een van de drukkers genoemd: Adriaen. Zou dat Adriaen Van Berghen zijn geweest, die in 1523 als eerste een Nederlandse vertaling van Luther’s Das Neue Testament Deutsch op de markt brengt?

Je zult maar in die tijd geleefd hebben ! Het verslag loopt overigens volledig parallel met de Chronyke van Vlaenderen uit 1531. Met name het vrouwenoproer schokte de wereld. Repercussies ervan zijn terug te vinden tot in Italië toe. Het bekendst is de brief van de pauselijke ambassadeur, Chieregati aan hertogin Isabelle d’Este. Chieregati is op dat moment in Neurenberg om zich voor te bereiden op de Rijksdag die gaat beslissen over de implementatie van de anti-lutherse maatregelen uit 1521 in het ‘Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie’. Ook Luther doet er gedetailleerd verslag van in een brief. Waren er ‘social media’ geweest, deze scène zou ‘viraal’ gegaan zijn.

Voor een beeld van de omgeving (stratenplan van toen, klik hier)