Ein neues Lied wir heben an (Luthers eerste lied)

In 1523 schreef Luther zijn eerste lied, een ballade. Hij vertelt het verhaal van twee jongemannen, Augustijner monniken uit Antwerpen, die zozeer gehecht waren aan hun geloofsopvatting dat ze liever op de brandstapel stierven (‘te Brussel in de Nederlanden’, zoals Luther vermeld in zijn lied), dan te herroepen. De datum was 1 juli 1523.

Hun verhaal wordt in geuren en kleuren verteld op de webpagina van Dick Wursten. Aldaar vindt u ook de tekst van het lied in het Duits en het Nederlands. Voor meer info over de verspreiding van dit lied en de melodie, verwijs ik u naar de desbetreffende pagina’s op deze site.

Het lied zelf kadert helemaal in de propagandastrijd die rond beide jongemannen losbarstte. Blijkbaar hadden spindoctors uit het roomse kamp het gerucht verspreid dat de jonge mannen op het allerlaatst nog tot inzicht waren gekomen. Dit moest weerlegd worden. Een pamfletten-oorlog barstte los, waarvan het drukken en verspreiden van dit lied van Luther (met de ‘ware toedracht’) een onderdeel uitmaakt.

De Protestantse Cultuurkring Antwerpen (ProCAnt) zorgde in het kader van het Lutherjaar voor een professionele uitvoering door Willem Ceuleers (arrangementen, zang, blokfluit), Aline Hopchet (blokfluit) en Piet Van Steenbergen (gamba). Hier kunt u het horen en zien, zowel in het Duits (originele versie: 5 coupletten met intro en tussenspel) en in het Nederlands (2 coupletten).

Youtube-versie (original)

Youtube-versie (Nederlands)

Bonustrack [het was een leuk idee: instrumentaal met schalmei, maar de combinatie was toch wat vreemd. Dus niet weerhouden voor de opname]