Hier sta ik…

Hier sta ik, ik kan niet anders… ?

Als Luther voor de keizer moet verschijnen op de ‘Rijksdag’ (Regeringstop) in Worms in 1521, houdt hij op dag 2 een klinkende verdedigingsrede, die volgens de legende uitloopt op de beroemde zin: ‘Hier sta ik ik kan niet anders’. Het probleem is dat ze in de eerste verslagen niet voorkomt. Enkel een Duitse versie in Wittenberg zelf gedrukt, bevat de zin wel, maar dan syntactisch omgedraaid:  ‘Ik kan niet anders, hier sta ik’. Alle drukken/versies, ’t zij in het Latijn, ’t zij in het Duits hebben wel de uitroep: ‘Gott helf mir’, nadat Luther zich heeft beroepen op zijn menselijk en academisch geweten dat gebonden is aan de ‘Heilige Geschriften’ die geëxploreerd moeten worden met redelijke argumenten.

Meer weten, lees hier verder of lees de toespraak zelf.

Middels de Luther-parafernalia kunt u in elk geval wel in Luthers voetsporen treden:

De commercie staat voor niets….